Lietotājam

Zave.lv portāla lietošanas noteikumi

1 . Vispārīgie noteikumi portāla www.zave.lv lietotājiem

1.1. Interneta portāla www.zave.lv, turpmāk tekstā – vietne, īpašnieks, pārvaldnieks un portāla datu apstrādātājs ir uzņēmums AS Delfi, reģ.nr.: LV40003504352, adrese: Mūkusalas ielā 41B-8, Rīga, e - pasts: help@zave.lv, turpmāk tekstā – Zave.
 
1.2. Portāla Noteikumi ir saistoši kā Zave, tā arī visiem vietnes lietotājiem, turpmāk tekstā - Lietotāji.
 
1.3 . Zave var piemērot papildu lietošanas noteikumus, kas piemērojami konkrētām jomām vai vietnē ievietotajiem piedāvājumiem. Attiecīgā informācija tiks iekļauta šo piedāvājumu informatīvajā sadaļā.
 
1.4 . Zave var veikt izmaiņas un papildinājumus šiem lietošanas Noteikumiem, informējot Lietotājus.
 
1.5. Zave nodrošina pārdevēju, turpmāk tekstā – Pārdevēji, piedāvāto Preču un/vai Pakalpojumu reklamēšanu savā vietnē.
 
1.6. Zave piedāvā Lietotājiem vietni, kur Lietotāji, pēc vēlmes reģistrējoties, var apskatīt Pārdevēju ievietotos preču un pakalpojumu piedāvājumus un akcijas.
 
1.7. Lietotāji un Pārdevēji veic pirkšanas-pārdošanas darījumus bez Zave starpniecības. Zave neatbild par preču īpašību un pakalpojumu atbilstību aprakstam, kā arī par Pārdevēju sniegtās informācijas uzticamību, precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu.
 
1.8. Visa informācijas apmaiņa starp Lietotājiem un Zave notiek elektroniski, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju.
 
2 . Materiāli un saites
 
2.1. Zave pieder tiesības izmantot un publicēt vietnē sniegto informāciju un vizuālos materiālus.
 
2.2. Zave ir tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, aizstāt, papildināt, dzēst vai kā citādi mainīt vietnē publicēto informāciju.
 
2.3. Vietne satur saites uz citu personu piedāvātiem pakalpojumiem un precēm. Par šiem materiāliem atbild attiecīgās vietnes īpašnieks. Atverot saiti, Lietotājs pamet Zave vietni.
 
3 . Personas datu apstrāde
 
3.1. Zave apstrādā personas datus, kas tiek sniegti reģistrējoties kā vietnes Lietotājam. Personas datu iesniegšana nav obligāta, izņemot gadījumus, kad Lietotājs vēlas saņemt Zave pakalpojumus, kas pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.
 
3.2. Zave ir tiesīga veikt Lietotāja personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Lietotāju uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Lietotājs piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.
 
3.3. Zave nav pienākuma saglabāt savā datu bāzē personas datus.
 
3.4. Lietotāju personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar Pārdevējiem un veicot citas darbības, ko pieprasa Lietotāji. Ja Lietotājs ir apstiprinājis vēlmi saņemt komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus un citu informāciju par precēm, pakalpojumiem un citām Zave aktivitātēm, tad personas dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu Lietotājus ar šādu informāciju.
 
3.5. Lietotājs piekrīt, ka Zave nepaziņo Lietotāju datus trešajām personām, izņemot tām personām, kuru preces un pakalpojumi tiek izvietoti Zave. 
 
3.6. Lietotājam ir tiesības mainīt vai koriģēt savu personisko informāciju.
 
3.7. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei un pieprasīt personiskā reģistrācijas konta likvidāciju. Lai to izdarītu, Lietotājam jāvēršas ar šādu prasību, rakstot uz vietnes kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.
 
4 . Noslēdzošie noteikumi
 
4.1. Šie Noteikumi ir spēkā no dienas, kad Lietotājs tos pieņēmis un paliek spēkā līdz brīdim, kamēr pastāv Lietotāja personiskais reģistrācijas konts vai tiek piemērots šo Noteikumu 4.2.punkts.
 
4.2. Zave var pēc saviem ieskatiem ierobežot vai anulēt tiesības Lietotājam izmantot šo vietni, tostarp: mainīt Lietotāja publicēto informāciju, slēgt kontu un neļauj no jauna piereģistrēties, ja Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus vai sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai kā citādi rīkojies negodprātīgi.
 
4.3. Par savām reklāmas darbībām vietnē www.zave.lv atbild uzņēmums AS Delfi, kas organizē visu vietnes reklāmu, tajā skaitā pieņem no Pārdevējiem pasūtījumus un maksājumus, un nodrošina tehnisko sagatavošanu publicētajiem reklāmas materiāliem.
 
4.4. Lietotājam aizliegts bez Zave vai autortiesību īpašnieka atļaujas izmantot vietnē publicētos un ar autortiesībām aizsargātos materiālus, tai skaitā fotogrāfijas, tekstus, zīmolus utt.
 
4.5. Zave un Lietotājs radušās nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta šādā veidā, puses var griezties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 
1 . Vispārīgie noteikumi portāla www.zave.lv lietotājiem
 
1.1. Interneta portāla www.zave.lv, turpmāk tekstā – vietne, īpašnieks, pārvaldnieks un portāla datu apstrādātājs ir uzņēmums AS Delfi, reģ.nr.: LV40003504352, adrese: Mūkusalas ielā 41B-8, Rīga, e - pasts: help@zave.lv, turpmāk tekstā – Zave.
 
1.2. Portāla Noteikumi ir saistoši kā Zave, tā arī visiem vietnes lietotājiem, turpmāk tekstā - Lietotāji.
 
1.3 . Zave var piemērot papildu lietošanas  but, kas piemērojami konkrētām jomām vai vietnē ievietotajiem piedāvājumiem. Attiecīgā informācija tiks iekļauta šo piedāvājumu informatīvajā sadaļā.
 
1.4 . Zave var veikt izmaiņas un papildinājumus šiem lietošanas Noteikumiem, informējot Lietotājus.
 
1.5. Zave nodrošina pārdevēju, turpmāk tekstā – Pārdevēji, piedāvāto Preču un/vai Pakalpojumu reklamēšanu savā vietnē.
 
1.6. Zave piedāvā Lietotājiem vietni, kur Lietotāji, pēc vēlmes reģistrējoties, var apskatīt Pārdevēju ievietotos preču un pakalpojumu piedāvājumus un akcijas.
 
1.7. Lietotāji un Pārdevēji veic pirkšanas-pārdošanas darījumus bez Zave starpniecības. Zave neatbild par preču īpašību un pakalpojumu atbilstību aprakstam, kā arī par Pārdevēju sniegtās informācijas uzticamību, precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu.
 
1.8. Visa informācijas apmaiņa starp Lietotājiem un Zave notiek elektroniski, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju.
 
2 . Materiāli un saites
 
2.1. Zave pieder tiesības izmantot un publicēt vietnē sniegto informāciju un vizuālos materiālus.
 
2.2. Zave ir tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, aizstāt, papildināt, dzēst vai kā citādi mainīt vietnē publicēto informāciju.
 
2.3. Vietne satur saites uz citu personu piedāvātiem pakalpojumiem un precēm. Par šiem materiāliem atbild attiecīgās vietnes īpašnieks. Atverot saiti, Lietotājs pamet Zave vietni.
 
3 . Personas datu apstrāde
 
3.1. Zave apstrādā personas datus, kas tiek sniegti reģistrējoties kā vietnes Lietotājam. Personas datu iesniegšana nav obligāta, izņemot gadījumus, kad Lietotājs vēlas saņemt Zave pakalpojumus, kas pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.
 
3.2. Zave ir tiesīga veikt Lietotāja personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Lietotāju uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Lietotājs piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.
 
3.3. Zave nav pienākuma saglabāt savā datu bāzē personas datus.
 
3.4. Lietotāju personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar Pārdevējiem un veicot citas darbības, ko pieprasa Lietotāji. Ja Lietotājs ir apstiprinājis vēlmi saņemt komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus un citu informāciju par precēm, pakalpojumiem un citām Zave aktivitātēm, tad personas dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu Lietotājus ar šādu informāciju.
 
3.5. Lietotājs piekrīt, ka Zave nepaziņo Lietotāju datus trešajām personām, izņemot tām personām, kuru preces un pakalpojumi tiek izvietoti Zave. 
 
3.6. Lietotājam ir tiesības mainīt vai koriģēt savu personisko informāciju.
 
3.7. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei un pieprasīt personiskā reģistrācijas konta likvidāciju. Lai to izdarītu, Lietotājam jāvēršas ar šādu prasību, rakstot uz vietnes kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.
 
4 . Noslēdzošie noteikumi
 
4.1. Šie Noteikumi ir spēkā no dienas, kad Lietotājs tos pieņēmis un paliek spēkā līdz brīdim, kamēr pastāv Lietotāja personiskais reģistrācijas konts vai tiek piemērots šo Noteikumu 4.2.punkts.
 
4.2. Zave var pēc saviem ieskatiem ierobežot vai anulēt tiesības Lietotājam izmantot šo vietni, tostarp: mainīt Lietotāja publicēto informāciju, slēgt kontu un neļauj no jauna piereģistrēties, ja Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus vai sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai kā citādi rīkojies negodprātīgi.
 
4.3. Par savām reklāmas darbībām vietnē www.zave.lv atbild uzņēmums AS Delfi, kas organizē visu vietnes reklāmu, tajā skaitā pieņem no Pārdevējiem pasūtījumus un maksājumus, un nodrošina tehnisko sagatavošanu publicētajiem reklāmas materiāliem.
 
4.4. Lietotājam aizliegts bez Zave vai autortiesību īpašnieka atļaujas izmantot vietnē publicētos un ar autortiesībām aizsargātos materiālus, tai skaitā fotogrāfijas, tekstus, zīmolus utt.
 
4.5. Zave un Lietotājs radušās nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta šādā veidā, puses var griezties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

 

 
1 . Vispārīgie noteikumi portāla www.zave.lv lietotājiem
 
1.1. Interneta portāla www.zave.lv, turpmāk tekstā – vietne, īpašnieks, pārvaldnieks un portāla datu apstrādātājs ir uzņēmums AS Delfi, reģ.nr.: LV40003504352, adrese: Mūkusalas ielā 41B-8, Rīga, e - pasts: help@zave.lv, turpmāk tekstā – Zave.
 
1.2. Portāla Noteikumi ir saistoši kā Zave, tā arī visiem vietnes lietotājiem, turpmāk tekstā - Lietotāji.
 
1.3 . Zave var piemērot papildu lietošanas  but, kas piemērojami konkrētām jomām vai vietnē ievietotajiem piedāvājumiem. Attiecīgā informācija tiks iekļauta šo piedāvājumu informatīvajā sadaļā.
 
1.4 . Zave var veikt izmaiņas un papildinājumus šiem lietošanas Noteikumiem, informējot Lietotājus.
 
1.5. Zave nodrošina pārdevēju, turpmāk tekstā – Pārdevēji, piedāvāto Preču un/vai Pakalpojumu reklamēšanu savā vietnē.
 
1.6. Zave piedāvā Lietotājiem vietni, kur Lietotāji, pēc vēlmes reģistrējoties, var apskatīt Pārdevēju ievietotos preču un pakalpojumu piedāvājumus un akcijas.
 
1.7. Lietotāji un Pārdevēji veic pirkšanas-pārdošanas darījumus bez Zave starpniecības. Zave neatbild par preču īpašību un pakalpojumu atbilstību aprakstam, kā arī par Pārdevēju sniegtās informācijas uzticamību, precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu.
 
1.8. Visa informācijas apmaiņa starp Lietotājiem un Zave notiek elektroniski, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju.
 
2 . Materiāli un saites
 
2.1. Zave pieder tiesības izmantot un publicēt vietnē sniegto informāciju un vizuālos materiālus.
 
2.2. Zave ir tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, aizstāt, papildināt, dzēst vai kā citādi mainīt vietnē publicēto informāciju.
 
2.3. Vietne satur saites uz citu personu piedāvātiem pakalpojumiem un precēm. Par šiem materiāliem atbild attiecīgās vietnes īpašnieks. Atverot saiti, Lietotājs pamet Zave vietni.
 
3 . Personas datu apstrāde
 
3.1. Zave apstrādā personas datus, kas tiek sniegti reģistrējoties kā vietnes Lietotājam. Personas datu iesniegšana nav obligāta, izņemot gadījumus, kad Lietotājs vēlas saņemt Zave pakalpojumus, kas pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.
 
3.2. Zave ir tiesīga veikt Lietotāja personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Lietotāju uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Lietotājs piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.
 
3.3. Zave nav pienākuma saglabāt savā datu bāzē personas datus.
 
3.4. Lietotāju personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar Pārdevējiem un veicot citas darbības, ko pieprasa Lietotāji. Ja Lietotājs ir apstiprinājis vēlmi saņemt komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus un citu informāciju par precēm, pakalpojumiem un citām Zave aktivitātēm, tad personas dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu Lietotājus ar šādu informāciju.
 
3.5. Lietotājs piekrīt, ka Zave nepaziņo Lietotāju datus trešajām personām, izņemot tām personām, kuru preces un pakalpojumi tiek izvietoti Zave. 
 
3.6. Lietotājam ir tiesības mainīt vai koriģēt savu personisko informāciju.
 
3.7. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei un pieprasīt personiskā reģistrācijas konta likvidāciju. Lai to izdarītu, Lietotājam jāvēršas ar šādu prasību, rakstot uz vietnes kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.
 
4 . Noslēdzošie noteikumi
 
4.1. Šie Noteikumi ir spēkā no dienas, kad Lietotājs tos pieņēmis un paliek spēkā līdz brīdim, kamēr pastāv Lietotāja personiskais reģistrācijas konts vai tiek piemērots šo Noteikumu 4.2.punkts.
 
4.2. Zave var pēc saviem ieskatiem ierobežot vai anulēt tiesības Lietotājam izmantot šo vietni, tostarp: mainīt Lietotāja publicēto informāciju, slēgt kontu un neļauj no jauna piereģistrēties, ja Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus vai sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai kā citādi rīkojies negodprātīgi.
 
4.3. Par savām reklāmas darbībām vietnē www.zave.lv atbild uzņēmums AS Delfi, kas organizē visu vietnes reklāmu, tajā skaitā pieņem no Pārdevējiem pasūtījumus un maksājumus, un nodrošina tehnisko sagatavošanu publicētajiem reklāmas materiāliem.
 
4.4. Lietotājam aizliegts bez Zave vai autortiesību īpašnieka atļaujas izmantot vietnē publicētos un ar autortiesībām aizsargātos materiālus, tai skaitā fotogrāfijas, tekstus, zīmolus utt.
 
4.5. Zave un Lietotājs radušās nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta šādā veidā, puses var griezties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 
1 . Vispārīgie noteikumi portāla www.zave.lv lietotājiem
 
1.1. Interneta portāla www.zave.lv, turpmāk tekstā – vietne, īpašnieks, pārvaldnieks un portāla datu apstrādātājs ir uzņēmums AS Delfi, reģ.nr.: LV40003504352, adrese: Mūkusalas ielā 41B-8, Rīga, e - pasts: help@zave.lv, turpmāk tekstā – Zave.
 
1.2. Portāla Noteikumi ir saistoši kā Zave, tā arī visiem vietnes lietotājiem, turpmāk tekstā - Lietotāji.
 
1.3 . Zave var piemērot papildu lietošanas  but, kas piemērojami konkrētām jomām vai vietnē ievietotajiem piedāvājumiem. Attiecīgā informācija tiks iekļauta šo piedāvājumu informatīvajā sadaļā.
 
1.4 . Zave var veikt izmaiņas un papildinājumus šiem lietošanas Noteikumiem, informējot Lietotājus.
 
1.5. Zave nodrošina pārdevēju, turpmāk tekstā – Pārdevēji, piedāvāto Preču un/vai Pakalpojumu reklamēšanu savā vietnē.
 
1.6. Zave piedāvā Lietotājiem vietni, kur Lietotāji, pēc vēlmes reģistrējoties, var apskatīt Pārdevēju ievietotos preču un pakalpojumu piedāvājumus un akcijas.
 
1.7. Lietotāji un Pārdevēji veic pirkšanas-pārdošanas darījumus bez Zave starpniecības. Zave neatbild par preču īpašību un pakalpojumu atbilstību aprakstam, kā arī par Pārdevēju sniegtās informācijas uzticamību, precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu.
 
1.8. Visa informācijas apmaiņa starp Lietotājiem un Zave notiek elektroniski, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju.
 
2 . Materiāli un saites
 
2.1. Zave pieder tiesības izmantot un publicēt vietnē sniegto informāciju un vizuālos materiālus.
 
2.2. Zave ir tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, aizstāt, papildināt, dzēst vai kā citādi mainīt vietnē publicēto informāciju.
 
2.3. Vietne satur saites uz citu personu piedāvātiem pakalpojumiem un precēm. Par šiem materiāliem atbild attiecīgās vietnes īpašnieks. Atverot saiti, Lietotājs pamet Zave vietni.
 
3 . Personas datu apstrāde
 
3.1. Zave apstrādā personas datus, kas tiek sniegti reģistrējoties kā vietnes Lietotājam. Personas datu iesniegšana nav obligāta, izņemot gadījumus, kad Lietotājs vēlas saņemt Zave pakalpojumus, kas pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.
 
3.2. Zave ir tiesīga veikt Lietotāja personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Lietotāju uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Lietotājs piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.
 
3.3. Zave nav pienākuma saglabāt savā datu bāzē personas datus.
 
3.4. Lietotāju personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar Pārdevējiem un veicot citas darbības, ko pieprasa Lietotāji. Ja Lietotājs ir apstiprinājis vēlmi saņemt komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus un citu informāciju par precēm, pakalpojumiem un citām Zave aktivitātēm, tad personas dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu Lietotājus ar šādu informāciju.
 
3.5. Lietotājs piekrīt, ka Zave nepaziņo Lietotāju datus trešajām personām, izņemot tām personām, kuru preces un pakalpojumi tiek izvietoti Zave. 
 
3.6. Lietotājam ir tiesības mainīt vai koriģēt savu personisko informāciju.
 
3.7. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei un pieprasīt personiskā reģistrācijas konta likvidāciju. Lai to izdarītu, Lietotājam jāvēršas ar šādu prasību, rakstot uz vietnes kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi.
 
4 . Noslēdzošie noteikumi
 
4.1. Šie Noteikumi ir spēkā no dienas, kad Lietotājs tos pieņēmis un paliek spēkā līdz brīdim, kamēr pastāv Lietotāja personiskais reģistrācijas konts vai tiek piemērots šo Noteikumu 4.2.punkts.
 
4.2. Zave var pēc saviem ieskatiem ierobežot vai anulēt tiesības Lietotājam izmantot šo vietni, tostarp: mainīt Lietotāja publicēto informāciju, slēgt kontu un neļauj no jauna piereģistrēties, ja Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus vai sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai kā citādi rīkojies negodprātīgi.
 
4.3. Par savām reklāmas darbībām vietnē www.zave.lv atbild uzņēmums AS Delfi, kas organizē visu vietnes reklāmu, tajā skaitā pieņem no Pārdevējiem pasūtījumus un maksājumus, un nodrošina tehnisko sagatavošanu publicētajiem reklāmas materiāliem.
 
4.4. Lietotājam aizliegts bez Zave vai autortiesību īpašnieka atļaujas izmantot vietnē publicētos un ar autortiesībām aizsargātos materiālus, tai skaitā fotogrāfijas, tekstus, zīmolus utt.
 
4.5. Zave un Lietotājs radušās nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta šādā veidā, puses var griezties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Uz augšu